Usluge

Obračun plaća te predaja i ažurnost jedinstvenog obrasca prijave poreza na dohodak.

Knjiženje izlaznih računa, ulaznih računa, izvoda, blagajne i druge knjigovodstvene dokumentacije te sastavljanje i predaja obrazaca prijave poreza na dohodak, obrazac ulaznih računa, prijenos porezne obveze…

Izrada godišnjeg financijskog izvještaja poduzetnika te predaja u svrhu javne objave/ statistike. Izrada obrasca prijave poreza na dobit, obračun amortizacije, turističke zajednice…

Izrada poslovnih planova.

Prijave/odjave radnika, sastavljanje ugovora o radu, evidencija radnog vremena, izrada putnih naloga.

KPI, prijava poreza na dohodak za obrtnike te PO-SD za paušaliste.

Izrada vaših izlaznih računa, ponuda/troškovnika, ugovora i sl.

Ostali knjigovodstveni poslovi poslovi prema dogovoru.